Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Karlstad

Karlstads kommun

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 97 233 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 899 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats