Ekonomifakta

Andel högutbildade, Karlstad

Karlstads kommun

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 97 233 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 26:e högsta i landet med 33,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats