Ekonomifakta

Befolkningsökning, Karlstad

Karlstads kommun

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 97 233 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 52:a högsta i landet med 2,5 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats