Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Karlskrona

Karlskrona kommun

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 420 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 27:e lägsta i landet med 13 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats