Ekonomifakta

Andel företagare, Karlskrona

Karlskrona kommun

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 420 invånare. Kommunen har en genomsnittlig andel företagare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats