Ekonomifakta

Andel högutbildade, Karlskrona

Karlskrona kommun

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 420 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 33:e högsta i landet med 31,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats