Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Karlskoga

Karlskoga kommun

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 261 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats