Ekonomifakta

Skattesats, Karlskoga

Karlskoga kommun

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 261 invånare. Kommunalskatten är 34,3 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats