Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Karlshamn

Karlshamns kommun

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 31 996 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 19:e lägsta i landet med 12,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats