Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Karlshamn

Karlshamns kommun

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 31 996 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats