Ekonomifakta

Andel högutbildade, Karlshamn

Karlshamns kommun

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 31 996 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 93:e högsta i landet med 23 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats