Ekonomifakta

Befolkningsökning, Karlshamn

Karlshamns kommun

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 31 996 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 76:e lägsta i landet med −1,3 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats