Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Karlsborg

Karlsborgs kommun

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 7 061 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 067 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats