Ekonomifakta

Andel högutbildade, Kalmar

Kalmar kommun

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 72 304 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 36:e högsta i landet med 30,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats