Ekonomifakta

Befolkningsökning, Kalmar

Kalmar kommun

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 72 304 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 45:e högsta i landet med 2,8 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats