Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Kalix

Kalix kommun

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 547 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 41:a högsta i landet med 79 021 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats