Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Kalix

Kalix kommun

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 547 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 34:e högsta i landet med 6,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats