Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Kalix

Kalix kommun

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 547 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats