Ekonomifakta

Befolkningsökning, Kalix

Kalix kommun

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 547 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 54:e lägsta i landet med −1,7 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats