Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Jönköping

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 146 161 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 45:e lägsta i landet med 64 336 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats