Ekonomifakta

Befolkningsökning, Jönköping

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 146 161 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 50:e högsta i landet med 2,6 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats