Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Jokkmokk

Jokkmokks kommun

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har 4 728 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 25:e högsta i landet med 56 101 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats