Ekonomifakta

Befolkningsökning, Jokkmokk

Jokkmokks kommun

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har 4 728 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 34:e lägsta i landet med −2,5 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats