Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Järfälla

Järfälla kommun

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 86 330 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 11:e lägsta i landet med 58 026 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats