Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Järfälla

Järfälla kommun

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 86 330 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 447 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats