Ekonomifakta

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Järfälla

Järfälla kommun

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 86 330 invånare. Värdet för arbetslöshet (arbetsförmedlingen) är det 49:e högsta i landet med 7,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

Källa: Arbetsförmedlingen

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.

Kommunens webbplats