Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Järfälla

Järfälla kommun

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 86 330 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats