Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Hylte

Hylte kommun

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 299 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 24:e lägsta i landet med 45 079 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats