Ekonomifakta

Nyföretagande, Hylte

Hylte kommun

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 299 invånare. Värdet för nyföretagande är det 97:e lägsta i landet med 9,4 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats