Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Hylte

Hylte kommun

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 299 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats