Ekonomifakta

Befolkningsökning, Hylte

Hylte kommun

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 299 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 21:a lägsta i landet med −3,3 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats