Ekonomifakta

Befolkningsökning, Hultsfred

Hultsfreds kommun

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har 13 883 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 57:e lägsta i landet med −1,6 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats