Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 645 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 105 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats