Ekonomifakta

Andel företagare, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 645 invånare. Kommunen har en genomsnittlig andel företagare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats