Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 645 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 83 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats