Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Huddinge

Huddinge kommun

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 920 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats