Ekonomifakta

Andel högutbildade, Huddinge

Huddinge kommun

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 920 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 31:a högsta i landet med 32,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats