Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Hörby

Hörby kommun

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 585 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 400 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats