Ekonomifakta

Nyföretagande, Hörby

Hörby kommun

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 585 invånare. Värdet för nyföretagande är nära genomsnittet med 11,7 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats