Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Hörby

Hörby kommun

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 585 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats