Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Höör

Höörs kommun

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 17 376 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 66 304 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats