Ekonomifakta

Nyföretagande, Höör

Höörs kommun

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 17 376 invånare. Värdet för nyföretagande är det 32:a högsta i landet med 13,4 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats