Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Höör

Höörs kommun

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 17 376 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 83,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats