Ekonomifakta

Befolkningsökning, Höör

Höörs kommun

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 17 376 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 37:e högsta i landet med 3,2 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats