Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Högsby

Högsby kommun

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 438 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 35:e högsta i landet med 6,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats