Ekonomifakta

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Högsby

Högsby kommun

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 438 invånare. Värdet för arbetslöshet (arbetsförmedlingen) är det 25:e högsta i landet med 8,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

Källa: Arbetsförmedlingen

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.

Kommunens webbplats