Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Högsby

Högsby kommun

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 438 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det sjunde lägsta i landet med 74,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats