Ekonomifakta

Befolkningsökning, Högsby

Högsby kommun

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 438 invånare. Värdet för befolkningsökning är det fjärde lägsta i landet med −5,1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats