Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Höganäs

Höganäs kommun

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 28 193 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 19:e lägsta i landet med 60 994 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats