Ekonomifakta

Statsbidrag och utjämning till kommunen, Höganäs

Höganäs kommun

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 28 193 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är nära genomsnittet med 12 754 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Statsbidrag och utjämning till kommunen

Källa: SCB

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.

Kommunens webbplats